Site İçi Arama

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz.


MüşteriÇalışanEski ÇalışanÇalışan AdayıZiyaretçiDiğer
Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresine gönderilmesini istiyorum.(E-posta yönteminin seçilmesi halinde daha hızlı yanıt verilebilecektir.)Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
Açıklamalar

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizin belirlenebilmesi ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin tam ve doğru olarak tespit edilerek talebinize en uygun yanıtın verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Başkalarına ait kişisel verilerin yetkisiz şekilde elde edilmesi suç teşkil edebileceğinden Şirketimiz kişisel veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup yanlış ve/veya eksik bilgi verilmesinden ya da yetkisiz başvuruda bulunulmasından kaynaklanabilecek hatalardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.


Formda yer alan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak kısmen otomatik olan yollarla, ilgili Kanun kapsamındaki talep ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Başvuru formunun tebligat zarfına veya talebin yer aldığı e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Talebi” yazılması önerilmektedir.


Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıdaki talepler doğrultusunda İZKA GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş. ’ye yapmış olduğum başvurumun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.